0398810268

  • Thôn Nhơn Tân, Xã Đaktaley, Mang Yang, Gia Lai
Image Not Found
Image Not Found
Cung ứng sản phẩm nông sản Gia Lai

Sản xuất và phân phối các sản phẩm khác từ các loại nông sản của vùng đất Gia Lai, chuẩn sạch an lành và đa dạng sự lựa chọn

Image Not Found
Cung ứng chanh leo

Sản phẩm chanh dây áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác hữu cơ, ngon lành từ hương vị đến hình thức, đảm bảo nguồn cung lớn.

Image Not Found
Hỗ trợ nông nghiệp

Áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất không ngừng tạo ra đầu ra mà còn giúp nâng cao chất lượng sản phẩm cho bà con nông dân.