0823527878

  • Thôn Nhơn Tân, Xã Đaktaley, Mang Yang, Gia Lai

Cung ứng sản phẩm nông sản Gia Lai

Thumb

Với phương châm tạo đầu ra sản phẩm cho các đặc sản Gia Lai cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất không ngừng tạo ra đầu ra mà còn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng khả năng trên thị trường. Từ đó khẳng định vị trí và tầm quan trọng của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm.