0823527878

  • Thôn Nhơn Tân, Xã Đaktaley, Mang Yang, Gia Lai

Hỗ trợ nông nghiệp

Thumb

Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ và kiểm soát chặt chẽ từ cây giống cho đến khâu chăm sóc và thu hoạch. Quy trình canh tác được chúng tôi xây dựng dựa trên tiêu chuẩn canh tác hữu cơ để đảm bảo đem đến cho thị trường những sản phẩm tốt và an toàn.