0398810268

  • Thôn Nhơn Tân, Xã Đaktaley, Mang Yang, Gia Lai

Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn!......

Thông tin Liên hệ

HTX Hùng Thơm luôn sẵn lòng hỗ trợ và tư vấn cho bạn thông tin về chanh dây, các sản phẩm và những chương trình trải nghiệm nông trại, hãy gửi thông tin lại cho chúng tôi.