0823527878

  • Thôn Nhơn Tân, Xã Đaktaley, Mang Yang, Gia Lai

Cung ứng chanh leo

Thumb

Với tổng diện tích canh tác liên kết tại 4 tỉnh tây nguyên, mỗi năm chúng tôi cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước hàng ngàn tấn chanh leo.